Melker Schörling AB

Start Innehaven Översikt

MSABs innehav

MSABs innehav består av sex bolag med tydlig strategi och inriktning och fortsatt stor utvecklingspotential. Hexagon, som är en världsledande aktör på mätteknikmarknaden, är det största innehavet. Genom innehaven i Securitas, ASSA ABLOY och Loomis har MSAB även en stark inriktning mot säkerhetsbranschen som vi anser har stor tillväxtspotential. Samtliga innehav har en bred geografisk spridning och huvuddelen av försäljningen sker utanför Sveriges gränser.

2014

Hexagon

 

Hexagon är en ledande global leverantör av design-, mät-, och visualiseringsteknologier. Bolagets kunder kan konstruera, mäta och positionera objekt, och presenterar data för att ligga i framkant i en värld i förändring.

MSAB styrelserepresentation: Melker Schörling
  Ulrik Svensson
Verkställande direktör:  Ola Rollén 
  Omsättning (MSEK):
EBIT (MSEK):
Antal anställda:
MSAB % av kapital:
MSAB % av röster:
 24 765
5 459
15 783
26,4 %
47,3 %

AAK  

AAK är världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad. Produkterna kan bland annat användas som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar för fyllningar i choklad- och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin.

MSAB styrelserepresentation: Melker Schörling
  Märta Schörling 
  Ulrik Svensson
Verkställande direktör: Arne Frank
  Omsättning (Mkr):
EBIT (Mkr):
Antal anställda
MSAB % av Kapital:
MSAB % av röster
18 030
1 242
2 438
33,7 %
33,7 %

ASSA-ABLOY-mid

 

ASSA ABLOY erbjuder ett komplett produktutbud för lås- och dörrlösningar. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 43 000 anställda och en omsättning på cirka 48 miljarder SEK. 

MSAB styrelserepresentation: Ulrik Svensson
Verkställande direktör:  Johan Molin 
  Omsättning (Mkr):
EBIT (Mkr):
Antal anställda
MSAB % av Kapital:
MSAB % av röster
56 843
9 257
44 269
3,9 %
11,5 %

Hexpol a material difference  

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar, packningar för plattvärmeväxlare samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer.

MSAB styrelserepresentation: Melker Schörling
 

Märta Schörling

Ulrik Svensson

Verkställande direktör:  Georg Brunstam
  Omsättning (Mkr):
EBIT (Mkr):
Antal anställda
MSAB % av Kapital:
MSAB % av röster
8 919
1 456
3 666
26,3 %
46,8 %

Securitas

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån bolagets breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar Securitas skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör bolagets 300 000 medarbetare skillnad.

MSAB styrelserepresentation: Melker Schörling
  Sofia Schörling Högberg
Verkställande direktör:  Alf Göransson
  Omsättning (Mkr):
EBIT (Mkr):
Antal anställda
MSAB % av Kapital:
MSAB % av röster
70 217
3 254
320 000
5,6 %
11,7 %

Loomis

 

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning  av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av fler än 400 operativa lokalkontor i 14 europeiska länder samt i USA och Argentina. 

MSAB styrelserepresentation: Ulrik Svensson
Verkställande direktör (t.f.): Lars Blecko
  Omsättning (Mkr):
EBIT (Mkr):
Antal anställda
MSAB % av Kapital:
MSAB % av röster
13 510
1 306
20 536
8,4 %
13,6 %

EBIT exkluderar jämförelsestörande poster