Melker Schörling AB

Start Innehaven Översikt

MSABs innehav

MSABs innehav består av sex bolag med tydlig strategi och inriktning och fortsatt stor utvecklingspotential. Hexagon, som är en världsledande aktör på mätteknikmarknaden, är det största innehavet. Genom innehaven i Securitas, ASSA ABLOY och Loomis har MSAB även en stark inriktning mot säkerhetsbranschen som vi anser har stor tillväxtspotential. Samtliga innehav har en bred geografisk spridning och huvuddelen av försäljningen sker utanför Sveriges gränser.

2015


 

Hexagon

  Hexagon är en ledande global leverantör av mjukvara och verktyg som hjälper kunden att öka sin produktivitet och höja kvalitén i sina applikationer.
MSAB styrelserepresentation: Melker Schörling
  Ulrik Svensson
Verkställande direktör:  Ola Rollén 
  Omsättning (MEUR):
EBIT (MEUR):
Antal anställda:
MSAB % av kapital:
MSAB % av röster:
 3 044
693
15 891
26,0 %
46,9 %

AAK   AAK är en global ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad.
MSAB styrelserepresentation: Melker Schörling
  Märta Schörling 
  Ulrik Svensson
Verkställande direktör: Arne Frank
  Omsättning (Mkr):
EBIT (Mkr):
Antal anställda
MSAB % av Kapital:
MSAB % av röster
20 114
1 411
2 712
32,9 %
32,9 %

ASSA-ABLOY-mid

  ASSA ABLOY är en ledande internationell aktör som erbjuder ett komplett produktutbud inom lås- och dörrlösningar.

 

MSAB styrelserepresentation: Ulrik Svensson
Verkställande direktör:  Johan Molin 
  Omsättning (Mkr):
EBIT (Mkr):
Antal anställda
MSAB % av Kapital:
MSAB % av röster
68 099
11 079
45 994
3,8 %
11,4 %

Hexpol a material difference   HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka positioner inom den globala marknaden för avancerade polymera blandningar.
MSAB styrelserepresentation: Melker Schörling
 

Märta Schörling

Ulrik Svensson

Verkställande direktör:  Georg Brunstam
  Omsättning (Mkr):
EBIT (Mkr):
Antal anställda
MSAB % av Kapital:
MSAB % av röster
11 229
1 964
3 867
25,9 %
46,6 %

Securitas

  Securitas skyddar hem, arbetsplatser och samhällen i över 50 länder runt om i världen och är kunskapsledande inom säkerhet.
MSAB styrelserepresentation: Melker Schörling
  Sofia Schörling Högberg
Verkställande direktör:  Alf Göransson
  Omsättning (Mkr):
EBIT (Mkr):
Antal anställda
MSAB % av Kapital:
MSAB % av röster
80 860
3 785
330 000
5,4 %
11,6 %

Loomis

  Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter via ett globalt nätverk.
MSAB styrelserepresentation: Ulrik Svensson
Verkställande direktör (t.f.): Lars Blecko
  Omsättning (Mkr):
EBIT (Mkr):
Antal anställda
MSAB % av Kapital:
MSAB % av röster
16 097
1 563
21 665
7,4 %
12,9 %

EBIT exkluderar jämförelsestörande poster