MSABs innehav

MSABs innehav består av sex bolag med tydlig strategi och inriktning och fortsatt stor utvecklingspotential. Hexagon, som är en världsledande aktör på mätteknikmarknaden, är det största innehavet. Genom innehaven i Securitas, ASSA ABLOY och Loomis har MSAB även en stark inriktning mot säkerhetsbranschen som vi anser har stor tillväxtspotential. Samtliga innehav har en bred geografisk spridning och huvuddelen av försäljningen sker utanför Sveriges gränser.

2018 (nyckeltal, siffror helår 2017)

Hexagon

Hexagon är en ledande global leverantör av mjukvara och verktyg som hjälper kunden att öka sin produktivitet och höja kvalitén i sina applikationer.

MSAB styrelserepresentation:
Gun Nilsson
Sofia Schörling Högberg
Märta Schörling Andreen

Verkställande direktör:
Ola Rollén

Omsättning (MEUR): 3 471
EBIT (MEUR): 835
Antal anställda: 17 543
MSAB % av kapital: 24,8 %
MSAB % av röster: 46,0 %

AAK

AAK är en global ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad.

MSAB styrelserepresentation:
Georg Brunstam
Gun Nilsson
Märta Schörling Andreen

Verkställande direktör:
Johan Westman

Omsättning (Mkr): 26 436
EBIT (Mkr): 1 786
Antal anställda: 3 399
MSAB % av kapital: 31,8 %
MSAB % av röster: 31,8 %
   

ASSA-ABLOY-mid

ASSA ABLOY är en ledande internationell aktör som erbjuder ett komplett produktutbud inom lås- och dörrlösningar.

MSAB styrelserepresentation:
Sofia Schörling Högberg

Verkställande direktör:
Nico Delvaux

Omsättning (Mkr): 76 137
EBIT (Mkr): 12 341
Antal anställda: 47 426
MSAB % av kapital: 3,4 %
MSAB % av röster: 11,1 %
   

Hexpol a material difference

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka positioner inom den globala marknaden för avancerade polymera blandningar.

MSAB styrelserepresentation:
Gun Nilsson
Märta Schörling Andreen
Georg Brunstam

Verkställande direktör:
Mikael Fryklund

Omsättning (Mkr): 12 230
EBIT (Mkr): 1 986
Antal anställda: 4 389
MSAB % av kapital:
25,4 %
MSAB % av röster: 46,2 %

Securitas

Securitas skyddar hem, arbetsplatser och samhällen i över 50 länder runt om i världen och är kunskapsledande inom säkerhet.

MSAB styrelserepresentation:
Sofia Schörling Högberg

Verkställande direktör:
Magnus Ahlqvist

Omsättning (Mkr): 92 197
EBIT (Mkr): 4 373
Antal anställda:
345 000
MSAB % av kapital: 4,5 %
MSAB % av röster: 11,0 %

Loomis

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter via ett globalt nätverk.

MSAB styrelserepresentation:
Gun Nilsson

Verkställande direktör:
Patrik Andersson

Omsättning (Mkr): 17 228
EBIT (Mkr): 1 992
Antal anställda: 22 800
MSAB % av kapital: 1,2 %
MSAB % av röster: 8,5 %

 

EBIT exkluderar jämförelsestörande poster