Melker Schörling AB

Styrelse & ledning

Styrelse

cMelker min

 

Melker Schörling - Styrelseordförande

Född 1947. Styrelseordförande sedan 1999.

Övriga befattningar/uppdrag:
Styrelseordförande: AAK AB, Hexagon AB, HEXPOL AB
Styrelseledamot: H&M Hennes & Mauritz AB

Tidigare befattningar:
VD och koncernchef Skanska AB 1993-1997
VD och koncernchef Securitas AB 1987-1992

Övrigt:
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav i MSAB: 102 504 973

     

cMikael min

 

Mikael Ekdahl - Vice styrelseordförande

Född 1951. Vice styrelseordförande sedan 1999.

Övriga befattningar/uppdrag:  
Advokat och delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå.  
Styrelseordförande: Absolent Group AB, Marco AB  
Styrelseledamot: Bong AB  
Övrigt:  
Utbildning: Civilekonom och Jur. kand.  
Aktieinnehav i MSAB: 94 041  
     

cArvid min

 

Arvid Gierow - Styrelseledamot

Född 1943. Styrelseledamot sedan 2011.

Övriga befattningar/uppdrag:  
Inga  
   
Tidigare befattningar:    
Styrelseordförande NIBE Industrier AB 2003-2015
VD och koncernchef Frigoscandia AB 1986 - 1995
   
Flertal befattningar inom AGA-koncernen 1969 - 1986
(bla controller och regionchef i AGA Latinamerika samt VD i AGA)
   
Övrigt:    
Utbildning: Civilekonom    
Aktieinnehav i MSAB: 15 000    
 
     

cSofia min

 

Sofia Schörling Högberg - Styrelseledamot

Född 1978. Styrelseledamot sedan 2006.

Övriga befattningar/uppdrag:  
Styrelseledamot: Securitas AB   
   
Övrigt:  
Utbildning: Civilekonom  
Aktieinnehav i MSAB: 0  
     

cMñrta min

 

Märta Schörling Andreen - Styrelseledamot

Född 1984. Styrelseledamot sedan 2010.

Övriga befattningar/uppdrag:  
Styrelseledamot: AAK AB, HEXPOL AB
   
Övrigt:
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav i MSAB: 0
 
     

cStefan Persson ny min

 

Stefan Persson - Styrelseledamot

Född 1947. Styrelseledamot sedan 2006.

Övriga befattningar/uppdrag:  
Styrelseordförande: H&M Hennes & Mauritz AB, Ramsbury Invest AB, Ramsbury Property AB  
Tidigare befattningar:  
VD och koncernchef H&M Hennes & Mauritz AB 1982-1998 och därefter styrelseordförande  
Landschef i Storbritannien och ansvarig för H&M Hennes & Mauritz ABs utlandsexpansion 1976-1982  
Övrigt:  
Utbildning: Studier vid Stockholms och Lunds Universitet  
Aktieinnehav i MSAB: 5 734 602  

 

 

 

cCBN min

 

 

 

 

Carl Bek-Nielsen - Styrelseledamot  

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2012.

Övriga befattning / uppdrag: 
VD United Plantations Berhad
Styrelseordförande: United International Enterprises Ltd 
Vice styrelseordförande: United Plantations Berhad
Tidigare befattningar: 
VD United International Enterprises Ltd
Ledande befattningar inom United Plantations Berhad och Unitata Berhad
Övrigt: 
Utbildning: Agronom 
Aktieinnehav i MSAB: 1 968 705 

 

Ledning

   

cMikael min

 

Mikael Ekdahl - Tillförordnad VD

VD sedan 1 januari 2017

Övriga uppdrag/befattningar:  
Se ovan.
Tidigare befattningar:  
Se ovan.  
   
   
Övrigt:  
Se ovan.  
   
     

 

  Födelseår Nationalitet Invald Oberoende1 Antal aktier2
Melker Schörling 1947 Svensk 1998 nej 100 759 142
Mikael Ekdahl 1951 Svensk 1998 nej 94 041
Märta Schörling Andreen 1984 Svensk 2010 nej 0
Stefan Persson 1947 Svensk 2006 ja 5 734 602
Sofia Schörling Högberg 1978 Svensk 2006 nej 0
Arvid Gierow 1943 Svensk 2011 ja 15 000
Carl Bek-Nielsen 1973 Dansk 2012 ja 1 968 705
Totalt         108 571 490
1)   Enligt Nasdaq Stockholms noteringskrav.
2)   Ägandet avser direkt ägande eller genom bolag per den 31 december 2016.