Extra Årsstämma 2012

Vid extra bolagsstämman den 13 december 2012 beslutades bl.a. att:

Nyemission

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utföra en riktad nyemission till United International Enterprises Ltd (”UIE”) om ca 125 miljoner kronor motsvarande 615.764 nya aktier och 0,52 % av kapitalet. Teckningskursen är 203 kr per aktie och är nära ansluten till bolagets substansvärde per aktie vid tiden för upprättande av styrelsens beslutsförslag. Efter stämmans avslutande tecknade UIE samtliga aktier i emissionen. Nyemissionen innebär en aktiekapitalhöjning om ca 14.324,52 kronor. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i MSAB till 119.097.595.

Styrelse

Extra bolagsstämman valde Carl Bek-Nielsen som ny styrelseledamot i MSAB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Carl Bek-Nielsen är född 1973 och innehar exekutiva befattningar i United Plantations Berhad och Unitata Berhad. Han är även styrelseordförande i UIE, noterat på Köpenhamnsbörsen, i vilket bolag han tidigare var verkställande direktör. Carl Bek-Nielsen är även vice styrelseordförande i United Plantations Berhad samt i AarhusKarlshamn AB (publ).

pdfProtokoll