Melker Schörling AB

Start Bolagsstyrning Årsstämma Årsstämma 2017

Årsstämma 2017

MSABs årsstämma hålls tisdagen den 23 maj 2017 klockan 16:00 på Norra Latin (Stockholm City Conference Centre) vid Norra Bantorget i Stockholm. Anmälan till årsstämman kan göras per post, email eller telefon fram till och med den 17 maj klockan 16:00. Mer information om årsstämman offentliggörs i samband med att kallelse till årsstämman distribueras till bolagets aktieägare och publiceras på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skicka en sådan begäran till bolaget. Begäran ställs till styrelsen men skickas per e-post till ir@melkerschorlingab.se (rubricera e-postmeddelandet "Årsstämma 2017") eller per brev till MSAB, Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm.

För att begäran med säkerhet skall kunna beaktas, skall den inkomma till bolaget senast den 31 mars 2017.