Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2017-09-19

Substansvärde per aktie:      
550 SEK      

Substansrabatt: 4 % 

Läs mer...