Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2015-06-30

Substansvärde per aktie:      
444 SEK      

Substanspremium:  +/- 0 %

Läs mer...