Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2015-03-27

Substansvärde per aktie:      
440 SEK      

Substanspremium:  + 5 %

Läs mer...