Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2014-08-20

Substansvärde per aktie:      
333 SEK      

Substanspremie:  + 1 %

Läs mer...