Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2015-11-24

Substansvärde per aktie:      
483 SEK      

Substanspremie: +6 % 

Läs mer...