Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2015-10-02

Substansvärde per aktie:      
423 SEK      

Substanspremie: +5 % 

Läs mer...