Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2017-04-26

Substansvärde per aktie:      
558 SEK      

Substanspremie: +1 % 

Läs mer...