Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2016-02-05

Substansvärde per aktie:      
438 SEK      

Substanspremie: +6 % 

Läs mer...