Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2016-07-22

Substansvärde per aktie:      
496 SEK      

Substanspremie: +11 % 

Läs mer...