Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2016-10-20

Substansvärde per aktie:      
539 SEK      

Substanspremie: +10 % 

Läs mer...