Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2014-04-23

Substansvärde per aktie:
318 SEK

Substanspremie +11 %

Läs mer...