Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2015-04-27

Substansvärde per aktie:      
492 SEK      

Substanspremium:  + 6 %

Läs mer...