Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2014-11-24

Substansvärde per aktie:      
365 SEK      

Substanspremium:  + 2 %

Läs mer...