Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2017-06-28

Substansvärde per aktie:      
578 SEK      

Substansrabatt: 4 % 

Läs mer...