Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2016-09-29

Substansvärde per aktie:      
530 SEK      

Substanspremie: +12 % 

Läs mer...