Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2014-07-31

Substansvärde per aktie:    
318 SEK      

Substanspremie + 4 %

Läs mer...