Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2016-02-11

Substansvärde per aktie:      
418 SEK      

Substanspremie: +5 % 

Läs mer...