Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2014-07-21

Substansvärde per aktie:    
325 SEK      

Substanspremie + 1 %

Läs mer...