Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2016-12-09

Substansvärde per aktie:      
490 SEK      

Substanspremie: +13 % 

Läs mer...