Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2015-02-26

Substansvärde per aktie:      
454 SEK      

Substanspremium:  + 10 %

Läs mer...