Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2014-12-18

Substansvärde per aktie:      
360 SEK      

Substanspremium:  + 4 %

Läs mer...