Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2016-05-27

Substansvärde per aktie:      
486 SEK      

Substanspremie: +11 % 

Läs mer...