20171114

Offentligt uppköpserbjudande från Schörling & Partners

Information från MSAB med anledning av Schörling & Partners ovillkorade kontanterbjudande
Läs mer

För mer information om erbjudandet från Schörling & Partners, se www.sochpartners.se

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2017-12-29

Substansvärde per aktie:      
575 SEK      

 

Läs mer...