Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2016-10-24

Substansvärde per aktie:      
528 SEK      

Substanspremie: +8 % 

Läs mer...