Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2014-11-21

Substansvärde per aktie:      
363 SEK      

Substanspremium:  + 2 %

Läs mer...