Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2015-05-21

Substansvärde per aktie:      
469 SEK      

Substanspremium:  + 9 %

Läs mer...