Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2015-07-03

Substansvärde per aktie:      
453 SEK      

Substansrabatt:  +/- 0 %

Läs mer...