Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2017-03-30

Substansvärde per aktie:      
526 SEK      

Substanspremie: +3 % 

Läs mer...