Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2017-07-21

Substansvärde per aktie:      
559 SEK      

Substansrabatt: 5 % 

Läs mer...